امروز:

لیست پایانامه ارشد حسابداری 5

» نوع مطلب : حسابداری ،

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M284-مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار 2013 10000 تومان
امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه برای دانلود رایگان اصل مقالات انگلیسی به لینک زیر مراجعه نمائید

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
Managing creativity in business market relationships
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M285. یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیک (فناورانه)2013 15000 تومان (دانلود )

A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

----------------------------------------------------------------------------------------------

M286. نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود2013 15000 تومان (دانلود )

Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

----------------------------------------------------------------------------------------------

M287. هماهنگ سازی همکاری زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2013 17000 تومان (دانلود )

Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process

----------------------------------------------------------------------------------------------

M288. ورود به حوزه جدید : مطالعه «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها 2012 17000 تومان(دانلود )

Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations

----------------------------------------------------------------------------------------------

M289.مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی 2012 10000 تومان (دانلود )

Risk management and financial derivatives: An overview
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M290. آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی 2012 15000 تومان (دانلود )

Industrial Training: a Survey on its Effectiveness Among Undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

----------------------------------------------------------------------------------------------

M291. هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری 2012 12000تومان (دانلود )

Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

----------------------------------------------------------------------------------------------

M292. مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای 2011 15000 تومان (دانلود )

SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

----------------------------------------------------------------------------------------------

M293. میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی : مطالعه موردی بازار DVD 17000 تومان (دانلود )

Online pricing dynamics in Internet retailing: The case of the DVD market

----------------------------------------------------------------------------------------------

M294. بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور2012 18000 تومان (دانلود )

Examining online consumers’ behavior: A service-oriented view

----------------------------------------------------------------------------------------------

M295. توسعه استراتژیک (راهبردی) دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری 2012 15000 تومان (دانلود )

Strategic e-government development and the role of benchmarking

----------------------------------------------------------------------------------------------
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M296. اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر 2012 17000 تومان (دانلود )

The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter

----------------------------------------------------------------------------------------------

M297.رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی 2012 18000 تومان (دانلود )

Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy

----------------------------------------------------------------------------------------------

M298. رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی 2013 15000 تومان (دانلود )

Consumer internet purchasing behavior in Chile

----------------------------------------------------------------------------------------------

M299. مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی 2012 18000 تومان (دانلود )

Supply chain risk management in French companies
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M300. اخلاق و مالیات : مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای 2013 20000 تومان (دانلود )

Ethics and taxation: A cross-national comparison of UK and Turkish firms

----------------------------------------------------------------------------------------------

M301. توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی 2013 20000 تومان (دانلود )

Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements

----------------------------------------------------------------------------------------------

M302. ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی 2013 15000 تومان (دانلود )

Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

------------------------softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
-433-0138----------------------------------------------------------------------

M303. یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی 2013 17000 تومان (دانلود )

An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

----------------------------------------------------------------------------------------------

M304. تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر2012 17000 تومان (دانلود )

The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

----------------------------------------------------------------------------------------------

M305. مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات (IT)، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان 2012 18000 تومان (دانلود )

Decision execution mechanisms of IT governance: The CRM case

----------------------------------------------------------------------------------------------

M306. اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها 2012 15000 تومان (دانلود )

Let the music play or not: The influence of background music on consumer behavior

----------------------------------------------------------------------------------------------

M307. عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی 2012 15000 تومان (دانلود )

Key Success Factors of Islamic Family Business

----------------------------------------------------------------------------------------------

M308. کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی: آیا در محیط های پویا عمل می کند؟ 2012 25000 تومان (دانلود )

Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?

-----------softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
-----------------------------------------------------------------------------------

M309. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک : یک دیدگاه چند مرحله ای 2012 20000 تومان (دانلود )

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

----------------------------------------------------------------------------------------------

M310. از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری : تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت 2012 15000 تومان (دانلود )


From Five Competitive Forces to Five Collaborative Forces: Revised View on Industry Structure-firm Interrelationship
HS2- پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
HS3- پروژه مالی شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
HS4- پروژه مالی شرکت غله و خدمات بازرگانی
HS5- پروژه مالی طراحی یک سیستم انبارداری وکنترل موجودی ها
HS6- پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد
HS7- پروژه مالی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات
HS8- پروژه اداره مخابرات
HS9- پروژه صنایع فرآورده های لبنی
HS10- پروژه مالی سیستم خرید و کنترل انبار شرکت سیمان
HS11- پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب
HS12- پروژه مالی سیستم انبارداری کارخانه خوراک دام و طیور
HS13- پروژه مالی شرکت جامعه
HS14- پروژه مالی شرکت های تضامنی
HS15- پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی
HS16- پروژه مالی رابطه نسبت های نقدی و تعهدی
HS17- پروژه مالی سیستم موجودی کالا درشرکت ملی گاز
HS18- پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد درمانگاه تامین اجتماعی
HS19- پروژه مالی سیستم (چرخه) حسابداری
HS20- پروژه مالی سیستم انبار داری شرکت تولیدی بهپاک
HS21- پروژه مالی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
HS22- انبـارداری شرکت مواد غذائی
HS23- انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
HS24- سیستم حسابداری کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز
HS25- سیستم های اطلاعات حسابداری بیمارستان
HS26- انبارداری و تشریح عملیات مربوط به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی خدمات پس از فروش سایپا
HS27- گزارش کارآموزی – شرکت کف ساز شرق - حسابداری اموال ، حقوق و دستمزد ، حسابداری مالی و سیستم انبار
HS28- امور مالی شرکت پشم و شیشه
HS29- پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری مرکزی مشهد (واحد حسابداری جاری)
HS30- پروژه مالی شرکت طلا سقف توس
HS31- سیستم حقوق و دستمزد کارخانه قند آبکوه
HS32- محاسبه هزینه مواد و دستمزد با استفاده از تکنیکهای زمان سنجی
HS33- طراحی حقوق ودستمزد در اکسل
HS34- سیستم حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS35- بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS36- بررسی سیستم مکانیزه انبار شرکت تعاونی گاوآهن سازان
HS37- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS38- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS39- بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین
HS40- تجزیه و تحلیل سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS41- حسابداری تجزیه و تحلیل داده ها مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا
HS42- انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
HS43- سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولید کننده قطعات خودرو
HS44- پروژه مالی در شرکت های تعاونی
HS45- مراحل مالی شرکت موکت
HS46- پروژه مالی نحوه حسابداری درانواع شرکت ها
HS47- پروژه مالی کلیات سیستم انبارداری
HS48- پروژه مالی کارخانه ماکارانی
HS49- پروژه مالی امور مالی در شرکت های سهامی
HS50- پروژه مالی امور مالی درصنعت برق
HS51- پروژه مالی امور مالی درمدارس
HS52- پروژه مالی انباری داری درجهاد کشاورزی
HS53- پروژه مالی انبارداری ماشین های اداری
HS54- پروژه مالی مدیریت سود
HS55- پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت صنعتی
HS56- پروژه مالی رشته حسابداری
HS57- بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن
HS58- پروژه مالی اداره غله
HS59- پروژه مالی تعیین هزینه و قیمت گذاری کالاهای تولیدی
HS60- پروژه مالی شرکت کنسرو سازی
HS61- پروژه مالی شرکت سهامی شهدآب
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS62- پروژه مالی شرکت شهد ایران
HS63- پروژه مالی شرکت تولیدی پارس پلاستیک
HS64- پروژه مالی انبارداری شرکت مخابرات
HS65- پروژه مالی انبارداری کارخانه شیشه
HS66- پروژه مالی انبارداری شرکت دارو
HS67- پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی
HS68- پروژه مالی در شهرداری
HS69- پروژه مالی شرکت سهامی مخابرات
HS70- پروژه مالی حسابداری صنعتی
HS71- پروژه مالی حسابداری
HS72- پروژه مالی پیمانکاری شرکت انبوه سازان
HS73- پروژه مالی دانشگاه علوم پزشکی
HS74- پروژه مالی بیمه درمانی
HS75- پروژه مالی بانک سپه
HS76- پروژه مالی انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
HS77- پروژه مالی شرکت سنگواره کربن شرق
HS78- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت تولیدی
HS79- پروژه مالی بانک ملی
HS80- پروژه مالی بانک رفاه کارگران
HS81- پروژه مالی حقوق و دستمزد
HS82- پروژه مالی حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت
HS83- پروژه مالی حقوق و دستمزد دراداره آموزش و پرورش
HS84- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی
HS85- پروژه مالی بیمارستان
HS86- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت آب وفاضلاب
HS87- پروژه مالی در بانک ها
HS88- سرمایه گذاری در بورس
HS89- نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
HS90- میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق
HS91- موانع گسترش بانکداری الکترونیک
HS92- عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی
HS93- صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین
HS94- سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS95- بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS96- بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتها
HS97- بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
HS98- بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک های تجاری ایران, اندازه گیری کارایی و رتبه بندی بانکهای تجاری ایران
HS99- تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری
HS100- تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS101- تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
HS102- بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل
HS103- بررسی آثار وضع مالیات بر زمین مطالعه ی موردی اقتصاد ایران
HS104- بررسی بازاریابی برنج ایرانی
HS105- بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی از بانک جهانی
HS106- بررسی تطبیقی سیستم حسابداری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری مؤسسات آموزشی مشابه بمنظور ارائه سیستم مناسب
HS107- رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی
HS108- روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM
HS109- حسابداری شهـرداری ها
HS110- تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
HS111- تجارت الکترنیک
HS112- تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام
HS113- تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
HS114- تاثیر هموار سازی سود بر بازده انباشته غیر عادی سهام شرکت ها
HS115- تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
HS116- روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ه

PRM1- بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت (15000 تومان)

PRM2- بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان(15000 تومان)

PRM3- رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان (18000 تومان)

PRM4- بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس (تماس بگیرید)

PRM5- بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، عوامل تعاملی فلندرز و سبک های شناختی دبیران(تماس بگیرید)

PRM6- اثربخشی دوره های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش در اشتغال فارغ التحصیلان(تماس بگیرید)

PRM7- برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق(تماس بگیرید)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM8- بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمند سازی منابع انسانی در شرکت برق(18000 تومان)

PRM9- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی(20000 تومان)

PRM10- . بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق(تماس بگیرید)

PRM11- . بررسی ساختار سازمانی و راهکارهای بهبود آن در نیروگاه(تماس بگیرید)

PRM12- رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی با ارتقای بهره وری نیروی انسانی(20000 تومان)

PRM13- مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق(تماس بگیرید)

PRM14- عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک(15000 تومان)

PRM15- تعیین ساز و کار مناسب جهت برونسپاری فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق با تأکید بر رویکرد سیستمی(20000 تومان)

PRM16- آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق با هدف بهبود و توسعه(تماس بگیرید)

PRM17- بررسی میزان آمادگی مدیران شرکت توزیع برق برای اجرای سیستم بازخورد 360 درجه(تماس بگیرید)

PRM18- بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق(18000 تومان)

PRM19- بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت .....(18000 تومان)

PRM20- بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی(20000 تومان)

PRM21- شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالن های مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS- و20000 تومان

PRM22- شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک20000 تومان

PRM23- بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن(تماس بگیرید)

PRM24- بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی(تماس بگیرید)

PRM25- شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری(تماس بگیرید)

PRM26- بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی(تماس بگیرید)

PRM27- بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی(تماس بگیرید)

PRM28- پژوهشی در رابطه با الگوریتم های مسیر یابی(تماس بگیرید)

PRM29- بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 18000 تومان

PRM30- ارزیابی دانش سازمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی(تماس بگیرید)

PRM31- رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی  EFQM با ارتقای بهره وری نیروی انسانی 18000 تومان

PRM32- کارآفرینی + سرمایه اجتماعی + خلاقیت + هوش هیجانی + اثر اینترنت + تأثیر اشانتیون + ارزشیابی کارکنان(تماس بگیرید)

PRM33- الگوی ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان 20000 تومان

PRM34- پژوهشی در رابطه با بلوغ سازمانی(تماس بگیرید)

PRM35- بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری(تماس بگیرید)

PRM36- بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی(تماس بگیرید)

PRM37- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش(تماس بگیرید)

PRM38- تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ... بر اساس الگوهای پودمان های آموزشی(تماس بگیرید)

PRM39- بررسی موانع و مشکلات نظریه پردازی در قلمرو رشته سازمان ومدیریت(تماس بگیرید)

PRM40- او لویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه 18000 تومان

PRM41- بررسی رضایتمندی کارشناسان شرکت... از مسیر پیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن(تماس بگیرید)

PRM42- رابطه رهبری معنوی با رفتار کارکنان در سازمان 15000 تومان

PRM43- بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در بانکهای......(تماس بگیرید)

PRM44- تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر رضایت مشتریان 18000 تومان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM45- تحلیلی بر مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی با رویکرد TOPSIS فازی(تماس بگیرید)

PRM46- بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رفاه اجتماعی .....18000 تومان

PRM47- شناسایی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بازاریابی، و رضایت مندی مشتریان....... 18000 تومان

PRM48- بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات )مدل سروپروف).... 16000 تومان

PRM49- بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در بانکهای 18000 تومان

PRM50- بررسی فرایند آموزش کارکنان در سازمان ......(تماس بگیرید)

PRM51- امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت ........15000 تومان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM52- بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان(تماس بگیرید)

PRM53- رابطه بین اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه.....(تماس بگیرید)

PRM54- بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس 20000 تومان

PRM55- ارتباط بین یادگیری سازمانی وتعهد سازمانی سازمان های ورزشی.....(تماس بگیرید)

PRM56- تأثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی(تماس بگیرید)

PRM57- رابطه بین نو آوری سازمانی با مدیریت دانش 20000 تومان

PRM58- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس با ارزشیابی دانشجویان(تماس بگیرید)

PRM59- ارتباط منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران(تماس بگیرید)

PRM60- تروریسم مجازی و راههای مقابله با آن(تماس بگیرید)

PRM61- مدیریت بر مبنای هدف (MBO) و 15000 تومان

PRM62- جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی(تماس بگیرید)

PRM63- بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جو سازمانی  همراه با پرسشنامه ها 20000تومان

PRM64- ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند(تماس بگیرید)

PRM65- بررسی رابطه ی رهبری امنیت مدار و اثربخشی رهبری(تماس بگیرید)

PRM66- بررسی وضعیت جو توانمندسازی(تماس بگیرید)

PRM67- بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگذار مدیران با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان 18000 تومان

PRM68- بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در افزایش کارایی 15000 تومان

PRM69- ارزیابی دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ....... مبتنی بر الگوی پاتریک(تماس بگیرید)

PRM70- بررسی و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه های .......(تماس بگیرید)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM71- بررسی عوامل و موانع جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای استان......__ 15000 تومان

PRM72- بررسی وضعیت نظارت وهدایت آموزشی درمدارس (تماس بگیرید)

PRM73- تاثیر توانمندسازی روان شناختی و کانون کنترل بر تعهد سازمانی 25000 تومان

PRM74- بررسی تاثیر فنون مختلف آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی 18000 تومان

PRM75- بررسی صلاحیتهای حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه......(تماس بگیرید)

PRM76- رابطه بین مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی (تماس بگیرید)

 

PRM77-  پروپوزال ارائه یک متدولوژی برای رقابت و همکاری بین زنجیره های تأمین با رویکرد تئوری بازی ها

 

PRM78-  پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عاملهای نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک

 

PRM79-  پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و نسبت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

PRM80-  پروپوزال بررسی تاثیر هوش عقلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM81-  پروپوزال بررسی عوامل موثر برتمایل ترک شغل کارکنان سازمان

 

PRM82-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

 

PRM83-  پروپوزال بررسی موانع استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی درسازمان

 

PRM84-  پروپوزال کاربرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و سنتی، در محاسبه قیمت تمام شده‌ی بیماران

 

PRM85-  پروپوزال بررسی (مطالعه) موانع اجرای راهبرد کلان توسعه در سازمان

 

PRM86-  پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی بر هزینه ها و تعهدات سازمان

 

PRM87-  پروپوزال بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

 

PRM88-  پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان

 

PRM89-  پروپوزال بررسی راههای ارتقاء یادگیری سازمانی باتوانمندسازی نیروی انسانی

 

PRM90-  پرو پوزال بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری خدمات و تاثیر آن بر هزینه ها

 

PRM91-  پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی سازمانی بر رضایت مشتریان

 

PRM92-  پروپوزال بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی

 

PRM93-  پروپوزال بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM94-  پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

 

PRM95-  پروپوزال بررسی ارتباط میان جنسیت، سن، تجربه حرفه‌ای، سطح تحصیلات، وگونه‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با انحرافات رفتاری متداول شناخته شده، در بازار سرمایه

 

PRM96-  پروپوزال بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

 

PRM97-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

 

PRM98-  پروپوزال بررسی همراستایی زنجیره تامین سازمان با تولیدات آن

 

PRM99-  پروپوزال بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی به روش هدانیک

 

PRM100-   پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

 

PRM101-  پرپوزال بررسی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثر آن بر رفتار شهروندی و تعهد سازمانی

 

PRM102-  پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و توانمندسازی روانی

 

PRM103-  پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

 

PRM104-  پروپوزال مطالعه‌ای كیفی برای شناسایی استراتژی‌های آموزش و توسعه و جبران خدمت

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات