امروز:

لیست پایانامه ارشد حسابداری 6

» نوع مطلب : حسابداری ،

PRM105-  پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM106-  پروپوزال شناسایی علل شكل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای كیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیریها

 

PRM107-  پروپوزال آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کارکودک وارایه الگوی مناسب اجرای آن

 

PRM108-  پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی

 

PRM109-  پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

 

PRM110-  پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی

 

PRM111-  پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین

 

PRM112-  پروپوزال بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

 

PRM113-  پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان

 

PRM114-  پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان(محصولات با فن آوری نانو)

 

PRM115-  پرپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری

 

PRM116-  پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه

 

PRM117-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری و میزان هوشمندی آنان در تعاملات فرهنگی با شهروندان

 

PRM118-  پروپوزال پایان نامه سنجش عملکرد سازمانی

 

PRM119-  پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

 

PRM120-  پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری

 

PRM121-  پروپوزال ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمانها ونهادهای فرهنگی

 

PRM122-  پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری

 

PRM123-  پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان

 

PRM124-  پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری، یادگیری‌مداری، نوآوری‌مداری، مدیریت كیفیت جامع (TQM) و عملكرد

 

PRM125-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

 

PRM126-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-01380938-433-0138

PRM127-  پروپوزال بررسی نقش و تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارائه خدمات بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

 

PRM128-  پروپوزال تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی

 

PRM129-  پروپوزال بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

 

PRM130-  پروپوزال بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج

 

PRM131-  پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ

 

PRM132-  پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

 

PRM133-  پروپوزال تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

 

PRM134-  پروپوزال شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی

 

PRM135-  پروپوزال بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی

 

PRM136-  پروپوزال بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر

 

PRM137-  پروپوزال بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی

 

PRM138-  پروپوزال اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم

 

PRM139-  پروپوزال تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره

 

PRM140-  پروپوزال پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر بهبود سازمان

 

PRM141-  پروپوزال تاثیر هم ردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM142-  پروپوزال بررسی موانع بودجه ریزی

 

PRM143-  پروپوزال بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فكری بر كاهش رفتارهای مخرب سازمانی

 

PRM144-  پروپوزال برسی تأثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی

 

PRM145-  پروپوزال بررسی اثرات معنویت محیط كاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و كیفیت خدمات

 

PRM146-  پروپوزال بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی

 

PRM147-  پروپوزال تاثیر انواع هوش(ریاضی ،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان

 

PRM148-  پروپوزال مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی

 

PRM149-  پروپوزال رابطه میان توانمند سازی كاركنان و یادگیری سازمانی

 

PRM150-  پروپوزال به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر زنجیره و لایه‌های زنجیرة تأمین

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM151-  پروپوزال بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان

 

PRM152-  پروپوزال بررسی هوش(عاطفی،معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان

 

PRM153-  پروپوزال طراحی مدلی بر اساس كاركردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت

 

PRM154-  پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

 

PRM155-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی

 

PRM156-  پروپوزال تدوین مدل رابطه فرهنگ ملی با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی

 

PRM157-  پروپوزال بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM158-  پروپوزال بررسی چالش های مدیریت شهری در بهسازی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری

 

PRM159-  پروپوزال بررسی نقش مدیریت ریسک در کاهش خطرپذیری زلزله در مناطق شهری

 

PRM160-  پروپوزال امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند

 

PRM161-  پروپوزال شناسایی و كاربرد شاخصهای كیفیت زندگی شهری از دیدگاه مدیریت شهری

 

PRM162-  پروپوزال بررسی روابط میان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف

 

PRM163-  پرپوزال بررسی روابط میان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانیEFQM و معیارهای بهره وری با استفاده از روش همبستگی متعارف

 

PRM164-  پروپوزال بررسی روابط بین توسعه بازار مالی و شکوفایی کسب و کار در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

 

PRM165-  پروپوزال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) بر رضایت مشتریان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

 

PRM166-  پروپوزال بررسی اثر میزان برون سپاری بر كاهش قیمت تمام شده

 

PRM167-  پروپوزال اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)

 

PRM168-  پروپوزال ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان جهت برونسپاری عرضه محصولات جدید

 

PRM169-  پروپوزال ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره ی تأمین با روشهای تصمیم گیری فازی

 

PRM170-  پروپوزال ارزیابی هوشمندانه بلوغ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش

 

PRM171-  پروپوزال ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت های گاز استانی با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)

 

PRM172-  پروپوزال ارزیابی چابکی واحدهای سه گانه تولید فولاد آلیاژی و رتبه بندی آن ها از منظرچابکی

 

PRM173-  پروپوزال بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM174-  پروپوزال بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری با استفاده از تکنیک DEMATEL

 

PRM175-  پروپوزال طراحی مدل ریاضی توسعه ظرفیت تولید برق با هدف كنترل گاز های گلخانه ای

 

PRM176-  پروپوزال طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

 

PRM177-  پروپوزال طراحی مدلی برای زمانبندی فعالیت ها در سازمانهای چندپروژه ای تحت محدودیت منابع و رویکرد فازی

 

PRM178-  پروپوزال بررسی آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 

PRM179-  پروپوزال مكان یابی ایستگاه های تقلیل فشار گاز با استفاده از ترکیب روش اولویت بندی فازی و GTMA فازی

 

PRM180-  پروپوزال بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت مورد مطالعه

 

PRM181-  پروپوزال بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

 

PRM182-  پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

 

PRM183-  پروپوزال طراحی الگوی كارآفرینی اجتماعی در ساماندهی كودكان خیابانی

 

PRM184-  پروپوزال ارائه مدلی برای اندازه گیری و تحلیل نوآوری بنگاه

 

PRM185-  پروپوزال بررسی رابطه بین میزان وجود برخی از شاخص های مدیریت كیفیت فراگیر و تعهد سازمانی

 

PRM186-  پروپوزال بررسی روابط متقابل بین توسعه بازار مالی و نوآوری در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

 

PRM187-  پروپوزال بررسی انتشار اولیه عمومی سهام شركت ها بر قیمت سهام خود شركت و سایر شركت های فعال در آن صنعت

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM188-  پروپوزال ارزیابی سیاست های تقسیم سود شرکتها در شرکتهای بورس اوراق بهادار

 

PRM189-  پروپوزال بررسی تغییرات ناگهانی بازار سهام با استفاده از نظریه كاتاستروف

 

PRM190-  پروپوزال بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی

 

PRM191-  پروپوزال بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد میانگین-نیم‏ واریانس و با استفاده از روش جستجوی هارمونی

 

PRM192-  پروپوزال بررسی سطوح مختلف طرح‌كارانه با توجه به مدل دو عاملی هرزبرگ

 

PRM193-  پروپوزال تعالی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل EFQM

 

PRM194-  پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر سایبرلوفینگ کارکنان

 

PRM195-  پروپوزال بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان

 

PRM196-  پروپوزال ارزیابی و تحلیل برنامه های جهت دهی کارکنان

 

PRM197-  پروپوزال تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

 

PRM198-  پروپوزال شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک

 

PRM199-  پروپوزال بهبود سیستم JIT با استفاده از رویکرد شبیه سازی

 

PRM200-  پروپوزال ارائه یک چارچوب برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

 

PRM201-  پروپوزال بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز (با استفاده از معیار های مدل سرآمدی EFQM)

 

PRM202-  پروپوزال خودشیفتگی مدیران دانشگاهی و عملکرد دانشگاهی

 

PRM203-  پروپوزال شناسایی شاخص های سنجش عملكرد با رویكرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

 

PRM204-  پروپوزال بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید

 

PRM205-  پروپوزال ارزیابی همبستگی متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای بیرونی و درونی (با استفاده از روش همبستگی کانونی)

 

PRM206-  پروپوزال بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر ادراك از كیفیت خدمات ،رضایت ،نیات رفتاری مشتری

 

PRM207-  پروپوزال ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی

 

PRM208-  پروپوزال عواملی برارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در صنایع کوچک

 

PRM209-  پروپوزال تعیین سهم هر یك از مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت كارآفرینی دانش آموختگان بیكار

SA13-بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (مشاهده ی جزئیات)


SA14-بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان کارکنان جهادکشاورزی  حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA15-بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان بانک صادرات حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA16-بررسی رابطه بانکداری الکترونیک وافزایش رضایت و اعتماد مشتریان بانک سیناحاوی فایل های وتجزیه و تحلیل آماریSPSS


SA17-بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی،انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
SA18-بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA19-بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگی های یک مدیر از دیدگاه اسلام(مشاهده ی جزئیات)


SA20-ارزیابی تأثیر مهارت مدیران بازرگانی با فروش شرکت نساجی مازندران در سال ..تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA21-بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش1391(مشاهده ی جزئیات)


SA22-بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره تأمین اجتماعی1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA23-بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر اثربخشی مدیران  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA24-بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت بیمه (مشاهده ی جزئیات)


SA25-بررسی ارتباط میزان بهره وری و میزان رضایت مندی مشتریات در نمایندگی سایپا حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA26-بررسی رابطه بین پنج اس(5s) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA27-بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در اداره جهاد کشاورزی در سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA28- بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش در سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA29- بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات مدیریت در اثربخشی تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA30- بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA31- بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد کارکنان بانک ملی سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS

SA32- بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)

SA55- پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی(مشاهده ی جزئیات)

SA56- نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی(مشاهده ی جزئیات)

SA57-بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم (مشاهده ی جزئیات)

SA58- پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی  رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان قم(مشاهده ی جزئیات)

 SA59- پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی(مشاهده ی جزئیات)

SA60- بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بانک....(مشاهده ی جزئیات)

SA61-اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران(مشاهده ی جزئیات)

SA62- بررسی رضایت مندی كارشناسان شركت توانیر از مسیر پیشرفت شغلی و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آن(مشاهده ی جزئیات)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


2 SAN.    بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها) مطالعه موردی: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان(مشاهده ی جزئیات)

3 SAN.    پایان نامه مدیریت پروژه (مشاهده ی جزئیات)

4 SAN.    پروژه درس ارگونومی مهندسی صنایع (مشاهده ی جزئیات)

5 SAN.    کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار  مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه تهران (مشاهده ی جزئیات)

6 SAN.    بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پلار (مشاهده ی جزئیات)

7 SAN.    تخصیص قابلیت اطمینان به اجزای مختلف یک سیستم با استفاده از توزیع های آماری با رویکرد نرخ خرابی (مشاهده ی جزئیات)

8 SAN.    بررسی و بهبود سیستم کنترل کیفیت شرکت ایران صنعت قم (مشاهده ی جزئیات)

9 SAN.    بررسی طرح ریزی کارخانه تولید صنعتی و ارائه راهکار برای بهبود سیستم طرح ریزی(مشاهده ی جزئیات)

10 SAN.    فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم(مشاهده ی جزئیات)

14 SAN.    پروژه طرح توجیهی - طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه تولید کیک و کلوچه(مشاهده ی جزئیات)

15 SAN.    پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اقتصاد محیط زیست - بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی (مشاهده ی جزئیات)

16 SAN.    پایان نامه - پیش بینی ضریب بهره وری TBM (مشاهده ی جزئیات)

17 SAN.    پایان نامه - برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT ) (مشاهده ی جزئیات)

18 SAN.    پایان نامه کارشناسی صنایع - رقابت پذیری در زنجیره تامین (مشاهده ی جزئیات)

22 SAN.    پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی - پروژه طراحی ایجاد یک کارخانه میلنگ سازی (مشاهده ی جزئیات)

25 SAN.    استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025 درشرکت ایتراک(مشاهده ی جزئیات)

26 SAN.    پایان نامه - بهبود مستمر کایزن(مشاهده ی جزئیات)

27 SAN.    پایان نامه - شش سیگما (مشاهده ی جزئیات)

28 SAN.    پایان نامه - برسی مدیریت در صنعت IT (مشاهده ی جزئیات)

29 SAN.  عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی ) (مشاهده ی جزئیات)

30 SAN . موضوع: پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت  (مشاهده ی جزئیات)

32 SAN. موضوع: پایان نامه بسته‌بندی  (مشاهده ی جزئیات)

33 SAN. موضوع:شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد (مشاهده ی جزئیات)

34 SAN. موضوع:بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف (مشاهده ی جزئیات)

35 SAN. موضوع:دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) کارشناسی صنایع (مشاهده ی جزئیات)

36 SAN. موضوع:بررسی ارزیابی كار و زمان تلویزیون های پارس الكترونیك (مشاهده ی جزئیات)

37 SAN. موضوع:پایان نامه مدیریت کالا  (مشاهده ی جزئیات)

38 SAN. موضوع:كارسنجی و زمان سنجی (مشاهده ی جزئیات)

39 SAN.موضوع:برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید بهنگام JIT )(مشاهده ی جزئیات)

40 SAN. موضوع:برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)  (مشاهده ی جزئیات)

41SAN- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم(مشاهده ی جزئیات)

 

1MO.             بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه(مشاهده ی جزئیات)

2MO.             بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست(مشاهده ی جزئیات)

3MO.             بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون(مشاهده ی جزئیات)

4MO.             بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت(مشاهده ی جزئیات)

5MO.             بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

6MO.             بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای(مشاهده ی جزئیات)

7MO.             بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

8MO.             بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی(مشاهده ی جزئیات)

9MO.             بررسی میزان رضایت شغلی تکنسینهای بیمارستان(مشاهده ی جزئیات)

10MO.           بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

11MO.           بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی(مشاهده ی جزئیات)

12MO.           بررسی عوامل مدیریتی موثر درکاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع نیروی برق(مشاهده ی جزئیات)

13MO.           بررسی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

14MO.           بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشترکین از عملکرد امور مشترکین شرکت آبفا فارس(مشاهده ی جزئیات)

15MO.           بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق(مشاهده ی جزئیات)

16MO.           بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد(مشاهده ی جزئیات)

17MO.           بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

18MO.           بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش(مشاهده ی جزئیات)

19MO.           بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای(مشاهده ی جزئیات)

20MO.           بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار(مشاهده ی جزئیات)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: PRM105- پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM106- پروپوزال شناسایی علل شكل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای كیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیریها PRM107- پروپوزال آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کارکودک وارایه الگوی مناسب اجرای آن PRM108- پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی PRM109- پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک PRM110- پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی PRM111- پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین PRM112- پروپوزال بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی PRM113- پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان PRM114- پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان(محصولات با فن آوری نانو) PRM115- پرپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری PRM116- پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه PRM117- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری و میزان هوشمندی آنان در تعاملات فرهنگی با شهروندان PRM118- پروپوزال پایان نامه سنجش عملکرد سازمانی PRM119- پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان PRM120- پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری PRM121- پروپوزال ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمانها ونهادهای فرهنگی PRM122- پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری PRM123- پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان PRM124- پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری ، یادگیری‌مداری ، نوآوری‌مداری ، مدیریت كیفیت جامع (TQM) و عملكرد PRM125- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی PRM126- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM127- پروپوزال بررسی نقش و تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارائه خدمات بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی PRM128- پروپوزال تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی PRM129- پروپوزال بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا PRM130- پروپوزال بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج PRM131- پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ PRM132- پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان PRM133- پروپوزال تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری PRM134- پروپوزال شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی PRM135- پروپوزال بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی PRM136- پروپوزال بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر PRM137- پروپوزال بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی PRM138- پروپوزال اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم PRM139- پروپوزال تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره PRM140- پروپوزال پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر بهبود سازمان PRM141- پروپوزال تاثیر هم ردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM142- پروپوزال بررسی موانع بودجه ریزی PRM143- پروپوزال بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فكری بر كاهش رفتارهای مخرب سازمانی PRM144- پروپوزال برسی تأثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی PRM145- پروپوزال بررسی اثرات معنویت محیط كاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و كیفیت خدمات PRM146- پروپوزال بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی PRM147- پروپوزال تاثیر انواع هوش(ریاضی ، عاطفی ، فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان PRM148- پروپوزال مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی PRM149- پروپوزال رابطه میان توانمند سازی كاركنان و یادگیری سازمانی PRM150- پروپوزال به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر زنجیره و لایه‌های زنجیرة تأمین azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM151- پروپوزال بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان PRM152- پروپوزال بررسی هوش(عاطفی ، معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان PRM153- پروپوزال طراحی مدلی بر اساس كاركردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت PRM154- پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT) PRM155- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات