تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - انجام پایان نامه مدیریت

امروز:

انجام پایان نامه مدیریت

» نوع مطلب : مدیریت دولتی ،

انجام پایان نامه مدیریت با تیم متخصص مدیریت ،
انتخاب موضوع رایگان، ارائه مقاله بیس حتی 2014- ارائه مقاله بیس برای موضوع شما و ارسال پرسشنامه بهمراه آن، تدوین فصل دوم پایان نامه با استفاده از مترجمین متخصص مدیریت که دارای چندین کتاب ترجمه شده در رشته مدیریت هستند، تدوین فصل سوم و استخراج پرسشنامه از مقاله بیس و همراستا با مدل تحقیق، درصورت عدم وجود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طراحی شده و تحلیل عاملی خواهد شد،  تحلیل داده های آماری برای فصل 4، چنانچه دارای داده های مناسبی نیستید و یا فرصت توزیع پرسشنامه را ندارید اینکار توسط موسسه برایگان انجام خواهد شد، حتی دانشجویانی که با موسسه پایان نامه ندارند میتوانند از این خدمت بصورت رایگان بهره مند گردند،  انجام فصل پنجم پایان نامه مدیریت و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات دانشمندان و محققان قبلی، ارائه پیشنهادات مناسب با فرضیات، ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی و در نهایت محدودیت های تحقیق، لازم به ذکر است کلیه رفرنسهای پایان نامه توسط نرم افزار ویرایش شده و روشهای مختلف منبع دهی بنا به درخواست استاد شما قابل انجام است
پایان نامه مدیریت یکی از اساسی ترین مراحل در کسب مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است. موسسه ام تز دارای 3 تیم جداگانه برای تدوین پایان نامه مدیریت است.

  softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

مراحل کلی انجام پایان نامه بصورت زیر است:

 بخش اول: تصویب پایان نامه

1. انتخاب عنوان که بصورت رایگان توسط موسسه ارائه میشود

2. تأیید عنوان پیشنهادی


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، ترجیحا، باید حداکثرتا پایان نیمسال سوم عنوان و پروپوزال خودرا درجلسه ی شورای تحصیلات تکمیلی، که به صورت ویژه برای تصویب عنوان پایان نامه آنها تشکیل شده است، ارایه نمایند. استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی، ازمیان اعضای دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری، تعیین می شود. انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای  تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاه صورت می گیرد. بدیهی است عواقب ناشی از تأخیر در ارایه عنوان پایان نامه  به شورای تحصیلات تکمیلی به عهده ی دانشجو است. لذا توصیه میشود دانشجویان محترم بلافاصله پس از تایید موضوع چنانچه تصمیم به انجام دارند با موسسه تماس بگیرند: 09124229089

همچنین در صورت پیشنهاد استاد مشاور از خارج دانشکده، ضروری است سوابق علمی و پژوهشی استاد مشاور نیز به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت بررسی وتأیید ارایه شود. اکیدا توصیه میکنیم از اساتید خارج از دانشکده استفاده نکنید. چنانچه ناگزیر به انجام این کار شدید با ما تماس بگیرید تا از اساتید بنام و منتخب دانشگاه ها تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی به شما معرفی کنیم و روند  پایان نامه مدیریت را تسهیل کنیم.


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

دانشجو با تکمیل فرم پیشنهادی پایان نامه مدیریت وتحویل آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب کارپایان نامه خود را آغاز می کند. در صورت عدم موافقت شورا با عنوان پیشنهادی، دانشجو موظف است عنوان جدیدی را مجددا به شورا ارائه دهد. مسوولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی برعهده ی استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از میان اعضای هیأت علمی با مرتبه  استادیاری و بالاتر (با سه سال سابقه ی تدریس یا تحقیق دردوره کارشناسی ارشد) با موافقت عضو هیأت علمی و تأیید گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شوند.

دانشجو موظف است از پایان  نیمسال اول تحصیلی وحداکثرتاپایان نیمسال سوم  عنوان رساله ی خود را با هماهنگی  استاد راهنما تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید. اعضای جلسه ی دفاع  عبارت اند از : استاد راهنما، استاد(ان)مشاور ، دو داور و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده که جلسه بااین اعضا رسمیت پیدا می کند.

3. تعیین استاد راهنما:


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، استادراهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی ازاعضای هیأت علمی دانشکده و با حداقل مرتبه ی استادیاری تعیین می شود.چنانچه اساتید دانشگاه شما دارای ظرفیت خالی نیستند با موسسه تماس بگیرید تا از میان اساتید بنام رشته مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، علوم و تحقیقات و... که دارای ظرفیت خالی هستند به شما معرفی گردد.

4. گزارش پیشرفت کار :

دانشجوی تحصیلات تکمیلی موظف است پس از تصویب عنوان پایان نامه، گزارش پیشرفت کار خود را براساس جدول زمانبندی تعیین شده در قالب فرم های مربوط (که با همین عنوان تهیه شده است) به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور برساند.  همچنین یک نسخه ازگزارش پیشرفت کار خودرا به کارشناس شورای تحصیلات تکمیلی ارائه کند، این گزارش ها در پرونده ی دانشجو ثبت می شود. موسسه ام تز گزارش تکمیلی و کاملی از روند انجام پایان نامه مدیریت را در اختیار شما قرار خواهد داد.

5. زمان بندی:


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

دانشجوی تحصیلات تکمیلی موظف است پس از ابلاغ تصویب عنوان پایان نامه ، فعالیت های پژوهشی پایان نامه ی خود را در قالب فرم زمان بندی ارائه نموده و دو ماه مانده به پایان مهلت قانونی نسخه های نهایی را تحویل استاد راهنما و استاد مشاور دهد. موسسه ام تز کل کار پایان نامه را نهایتا بین 2 تا 3 ماه و در صورت فورس زمانی شما حتی زیر 2 ماه انجام خواهد داد.

چنانچه دانشجو درنیمسال پنجم هم موفق به اتمام کار نشود، باید نسبت به انتخاب واحد درس پایان نامه و ارسال فرم تکمیل شده تقاضای تمدید سنوات برای نیمسال ششم تحصیلی اقدام کند.

لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی در نیمسال ششم نیز موفق به دفاع از پایان نامه ی خود نشود، باید ضمن گذارندن مراحل بالا (یعنی تمدیدسنوات برای نیمسال هفتم ) و کسب تأیید کمیته ی موارد خاص دانشگاه، مراحل تحصیلی خود را دنبال نماید. لازم به ذکر است که تمدید سنوات نیمسال هفتم با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قطعیت می یابد. اکیدا توصیه میگردد بفکر تمدید سنوات نباشید چرا که بطور معمول پایان نامه های مدیریتی که به ترم های آخر افتاده اند نمره بسیار کمی گرفته اند.

 فایل نهایی ارائه شده به شما حاوی مطالب زیر خواهد بود:


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

الف) طرح روی جلدپایان نامه

 

ب) صفحه سفید

پ) صفحه  بسم الله الرحمن الرحیم    

ت) صفحه سوم : صفحه ی  عنوان ----------- (که مطابق طرح روی جلدتهیه می شود)

ث) چکیده پایان نامه به فارسی

ج) صورت جلسه دفاع از پایان نامه

چ)  اظهار نامه(= تعهدنامه)

ح ) صفحه تقدیم به

خ ) صفحه تقدیر و تشکر

د) صفحه فهرست مطالب

ژ) صفحه فهرست ضمائم و پیوستsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


یکى از بهترین شیوه هاى مؤثر در برگزارى بهینه جلسات دفاع از پایان نامه ها، برگزارى جلسات پیش دفاع است. موسسه ام تز آموزش لازًم را در هر فصل بصورت جداگانه به شما ارائه میکندتا در روز دفاع با آگاهی کامل از عنوان موضوع، فرضیات پایان نامه مدیریت وروش تحلیل داده ها به شما ارائه میکند.   آخرین معایب و اشکالات اساسى قابل رفع در پایان نامه  که توسط استاد داور گرفته میشود نیز بصورت رایگان رفع خواهد شد.


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : دوشنبه 4 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: انجام پایان نامه مدیریت با تیم متخصص مدیریت ، انتخاب موضوع رایگان ، ارائه مقاله بیس حتی 2014- ارائه مقاله بیس برای موضوع شما و ارسال پرسشنامه بهمراه آن ، تدوین فصل دوم پایان نامه با استفاده از مترجمین متخصص مدیریت که دارای چندین کتاب ترجمه شده در رشته مدیریت هستند ، تدوین فصل سوم و استخراج پرسشنامه از مقاله بیس و همراستا با مدل تحقیق ، درصورت عدم وجود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طراحی شده و تحلیل عاملی خواهد شد ، تحلیل داده های آماری برای فصل 4 ،
gcanieleazdsi
جمعه 7 تیر 1398 10:43 ب.ظ
amdjqfrpnfbl buy viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra patent expiration date</a> what would happen if a girl took viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy cialis</a>
best generic cialis
bvaniellwvtit
جمعه 7 تیر 1398 06:28 ق.ظ
rihujlhkddai order cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>discount tadalafil</a> buying cialis canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy online viagra</a>
cialis prices in canada
http://avxabo.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:10 ق.ظ

You've made your position very well..
cialis per paypa cialis 5 effetti collaterali cialis soft tabs for sale compare prices cialis uk buy generic cialis buy cialis uk no prescription 5 mg cialis pharmacie en ligne american pharmacy cialis i recommend cialis generico cialis en 24 hora
generic cialis at the pharmacy
یکشنبه 2 تیر 1398 11:17 ق.ظ

Thanks, Great stuff!
cialis australia org cialis cuantos mg hay venta cialis en espaa cialis 10 doctissimo cialis pills cialis 100 mg 30 tablet cialis 5mg prix get cheap cialis cialis online deutschland cialis generisches kanada
http://esasbe.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:37 ب.ظ

Many thanks, Plenty of content!

dosagem ideal cialis click now buy cialis brand cialis daily non 5 mg cialis generici cialis free trial i recommend cialis generico generic cialis review uk acheter cialis meilleur pri cialis free trial generic cialis
cialis kaina
شنبه 1 تیر 1398 03:42 ق.ظ

Many thanks, A good amount of material.

cialis 05 cialis 20 mg buy original cialis import cialis cialis lilly tadalafi cialis 100 mg 30 tablet generic cialis 20mg uk recommended site cialis kanada cialis prices in england 40 mg cialis what if i take
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 11:41 ق.ظ

You said it nicely..
canada discount drugs cialis only now cialis 20 mg cialis arginine interactio enter site very cheap cialis generic for cialis cost of cialis cvs cialis efficacit cialis 20 mg effectiveness prescription doctor cialis the best site cialis tablets
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:06 ب.ظ

Really many of fantastic data.
cialis alternative walgreens price for cialis cialis manufacturer coupon generic for cialis cilas costo in farmacia cialis generic cialis 20mg uk generic cialis 20mg uk tadalafil 20mg discount cialis
dosagem ideal cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:45 ق.ظ

Valuable forum posts. Kudos.
prices on cialis 10 mg does cialis cause gout cialis kaufen wo cialis online deutschland what is cialis cialis italia gratis cialis 10 doctissimo tadalafil cialis for daily use cialis generique 5 mg
http://faisiefo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
comprar cialis navarr cialis coupon acheter cialis kamagra cialis savings card buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a cialis purchasing buy cialis online click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet
how can i buy cialis without a prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:38 ق.ظ

Great data. Thanks.
cialis professional yohimbe cialis price in bangalore ou acheter du cialis pas cher order generic cialis online how to buy cialis online usa cialis without a doctor's prescription cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei sterreich cialis super acti cialis 20 mg
http://greatalin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:29 ب.ظ

You reported this superbly.
cialis generic availability buy brand cialis cheap cialis 200 dollar savings card cialis generika cialis 10 doctissimo safe dosage for cialis cialis rckenschmerzen discount cialis cialis name brand cheap when can i take another cialis
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:26 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis generic cialis generico cialis australia org cialis 05 cialis for sale cialis tablets australia cialis 5 mg funziona cialis kaufen wo cialis super acti cialis farmacias guadalajara
http://thfulnicul.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:57 ب.ظ

Helpful data. Regards.
sublingual cialis online cialis generico milano prezzo di cialis in bulgaria brand cialis generic buying cialis in colombia link for you cialis price generic cialis pro generic cialis at the pharmacy how does cialis work canadian discount cialis
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 11:45 ب.ظ

You have made your position quite effectively..
female cialis no prescription cialis 5mg billiger cialis savings card legalidad de comprar cialis we choice cialis uk cialis sale online chinese cialis 50 mg we use it 50 mg cialis dose acquistare cialis internet buy cialis cheap 10 mg
http://liehare.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:46 ق.ظ

Info nicely regarded!!
cialis dosage amounts cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg preis cf generic cialis soft gels generic cialis pill online cialis patent expiration cialis free trial cialis pills price each cialis prezzo al pubblico cialis prezzo al pubblico
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 07:52 ب.ظ

Awesome data. Regards!
cialis kamagra levitra enter site 20 mg cialis cost tadalafil 5mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 effetti collaterali online prescriptions cialis cialis tablets cialis 20 mg cut in half link for you cialis price cialis generika in deutschland kaufen
Online cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:11 ق.ظ

Great forum posts. With thanks.
cialis daily cialis canada on line enter site very cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generique 5 mg cialis online holland cuanto cuesta cialis yaho prix de cialis cialis tablets for sale we choice cialis pfizer india
buy cialis online usa
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

You actually stated it well!
cialis free trial acheter cialis meilleur pri are there generic cialis cialis taglich cialis generic 5 mg cialis coupon printable generic cialis with dapoxetine chinese cialis 50 mg cialis billig i recommend cialis generico
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:42 ق.ظ

With thanks! A good amount of data!

generic cialis review uk look here cialis cheap canada generic for cialis cialis patent expiration cialis 10mg prix pharmaci cialis lilly tadalafi cialis online holland cialis dosage amounts how do cialis pills work precios cialis peru
klanielxcrgki
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:18 ب.ظ
gkcmtlpvcxvx how much does viagra cost <a href=http://northwestpharmacyc.com/>best price viagra</a> buy real viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">rx pharmacy cialis</a>
viagra dosing
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:31 ق.ظ

With thanks, Great information.
rezeptfrei cialis apotheke cialis efficacit acquisto online cialis cialis generico lilly generic cialis 20mg uk cialis tablets for sale cialis dose 30mg cialis generic cialis en 24 hora cialis kaufen
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

Cheers. A lot of posts!

generic cialis soft gels cialis professional from usa buy cheap cialis in uk cialis e hiv buy cialis cialis from canada cialis italia gratis we choice cialis pfizer india dose size of cialis wow look it cialis mexico
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulprofil
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:42 ق.ظ
ロレックスコピー、ロレックススーパーコピー時計
https://yesodot3.co.il/2011/08/11/homepage/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:09 ق.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー専門店|ブランドコピー財布
http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first
سه شنبه 27 فروردین 1398 02:41 ق.ظ
iphone6sjpはブランド品 コピーとブランドコピー激安をはじめブランド 激安専門店です。業界最高峰のエルメスコピー
[url=http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first]http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first[/url]
https://www.hksaustralia.com.au/products/exhaust
یکشنبه 18 فروردین 1398 02:59 ب.ظ
東亞人気No.1スーパーコピーブランド専門通販店
http://receptizasvakog.com/page/56/
شنبه 17 فروردین 1398 03:12 ب.ظ
ヴィトンiPhoneXケース手帳型
legitimate canadian pharmacies
یکشنبه 11 فروردین 1398 04:22 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>canadian online pharmacy</a>
canadian online pharmacies
جمعه 9 فروردین 1398 10:33 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>online pharmacy canada</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30