تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه

امروز:

سفارش پایان نامه

» نوع مطلب : مدیریت دولتی ،

پایان نامه مدیریت ؛ کارشناسی ارشد و دکتری

امروزه یکی از دلایل کندی پیشرفت کشورهای در حال توسعه مشکلات فروان آنها در زمینه مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. در واقع تامین نیازهای خدماتی, درمانی, فنی, تفریحی جامعه بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره وری را داشته باشند, امکان پذیر نخواهد بود. برای همین هر کشور و جامعه ای برای چیره شده بر مشکلات سازمانی خود, پیش از هر چیز باید مساله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داده شود.

معرفی رشته مدیریت

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

رشته مدیریت در ابتدا با گرایش امور اداری شروع به فعالیت کرد. این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال ۱۳۳۳ به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد. سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد , غیر انتفاعی و پیام نور ارائه می گردد. لیست رشته های که در ایران در رشته مدیریت تدریس می شود به شرح ذیل می باشد.

سطح کارشناسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
مدیریت امور بانکی

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت امورگمرکی
سطح کارشناسی ارشد:
گرایش های بازرگانی:
بازاریابی, بیمه, سیاستگذاری(استراتژیک), بازاریابی بین الملل, مالی

گرایش های مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی, تحول, تشکیلات و روش­ها, سیستم های اطلاعاتی, مالی دولتی

گرایش های مدیریت اجرایی و شهری
استراتژیک, بازارایابی و صادرات, تولید و عملیات پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات:
نوآوری, استراتژی های توسعه صنعتی, انتقال تکنولوژی, سیاست­های تحقیق و توسعه, نظام کیفیت فراگیر, مدیریت منابع اطلاعاتی,

مدیریت صنعتی:
تحقیق در عملیات و تولید در عملیات

سطح دکترا:

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت بازرگانی با گرایش های:
مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی با گرایش های:
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی:
مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

در تقسیم بندی جدید در سطح دکترا دیگر تعاریف گذشته از مدیریت و تقسیم بندی وجود ندارد و اکثر رشته ها به صورت جداگانه از مدیریت دولتی و بازرگانی و …… نام گذاری می شوند. همانند مدیریت رفتار سازمانی یا مدیریت بازاریابی بین الملل

نرم افزارهای پرکاربرد در رشته مدیریت
Spss:

این نرم افزار ابتداً در رشته­ های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و سپس به رشته های دیگر علوم انسانی همانند مدیریت گسترش یافت. spss مخفف sciences statistical package for the social می باشد. این نرم افزار در ۲۸ جولای ۲۰۰۸ توسط شرکت بزرگ IBM خریداری و به نام SPSS Statistics نام گذاری شد.

قابلیت­های کلیدی نرم افزار IBM SPSS Statistics

شامل آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی, آمار توصیفی استنباطی, بسامدها و توصیفات آورده می شود. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق را در غالب نمودار به تصویر می کشد.
تعیین آمارهای دومتغیره: میانه, آزمون t ، همبستگی, آزمون های غیرپارامتریک دسته بندی می شود. در این بخش این نرم افزار به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در رشته مدیریت آزمون پیرسون در بخش پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها و اسپیرمن در بخش غیرپارامتریک بسیار پرکاربرد می باشد.
پیش بینی برای تشخیص گروه­ها: که شامل تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, جداکننده و …. می باشد. با توجه به گسترش امروزی نرم افزارهای معادلات ساختاری این بخش از این نرم افزار کاربرد فراوانی در رشته مدیریت ندارد.
نرم افزار های معادلات ساختاری که توسط این موسسه به کار گرفته می شود

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

یکی از قوی­­ترین و مناسب ترین روش­های تجزیه و تحلیل در علوم های اجتماعی و رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این­گونه موضوعات چندمتغیره بود و نمی­توان آن­ها را با شیوه­ های دو متغیره حل نمود. از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد. نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی از روابط درونی متغیرها داشت. معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که امکان آزمون همزمان مجموعه ای از معادلات رگرسیون را فراهم می کند. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است .

نرم افزارهای پرکاربرد که در این موسسه جهت انجام کارهای پایان نامه ای زیاد استفاده می شود: lisrel، smartpls، amos می باشد.

Liserl , amos به عنوان نسل اول نرم افزارهای پرکاربرد در معادلات ساختاری محسوب می شود. در حالی که pls ها نسل بعدی این نوع معادلات می باشند.

نسل اول­ها و روش کار این موارد:

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (۱۹۶۹) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دومی ها و روش کار این موارد:

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر (Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (۱۹۷۴) ابداع شد. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: ۱) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای مربوط به پایایی و روایی . ۲) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

مزیت نسل دومی ها نسبت به نسل اولی ها همان توانایی این نرم افزار ها در تحلیل داده های اندک است. مثلاً در نرم افزار نسل اولی lisrel توانایی تجزیه و تحلیل داده های کمتر از نمونه ۲۰۰ را نخواهد داشت یا به سختی run می شود این در حالی است که نرم افزار همانند smartpls توانایی تحلیل داده های کمتر از ۲۰۰ را به راحتی دارد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

نرم افزارهای پرکاربرد بعدی که در این موسسه در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تصمیم گیری چندمتغیره می باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره:

از آنجا که امروزه محیط اطراف سازمان­ها محیطی کاملاً متغیر و پیچیده می باشد و عوامل زیادی در تصمیم مدیران تاثیرگذار می باشد, باعث شکل گیری شکل جدیدی از نرم افزارها در مدیریت شد که بسیار پرکاربرد می باشد. این نرم افزار در حوزه مدیریت به دو بخش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم گیری چندهدفه(MODM) تبدیل می شود. در ذیل چند نرم افزار پرکاربرد که توسط این مجموعه پشتیبانی می شود معرفی می گردد:

AHP:

این رویکرد به فارسی به تحلیل سلسه مراتبی معروف می باشد که با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقی, بهینه سازی ترکیب تولید ، بودجه بندی دستگاه­های دولتی و …… کاربرد مطلوبی داشته باشد. در این روش با توجه به مصاحبه خبرگان می توان معیارها و زیرمعیارهای هر یک متغیرها را محاسبه کرد و در عین حال می توان وزن نسبی هر یک از این معیارها را محاسبه و در انتها اولویت بندی از این معیارها نیز می توان بر اساس وزن نسبی به دست آورد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

Fuzzy AHP

در تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده­ های جهان واقع که در آن­ها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از مجموعه­ ها, اعداد و اتفاق­های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه کرد. در این روش تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس­های مقایسه زوجی دخالت داده می شود.

ANP (Analytic Network Process)

این روش شکل پییشرفته تری از AHP می باشد که در آن خبری از ساختار سلسله مراتبی نمی باشد، در نتیجه روابط پیچیده ­تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها(گزینه­ ها) را در نظر می گیرد.

SAW (Simple Additive Weighted)

در این روش به دنبال برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هز گزینه است تا گزینه­ ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص­ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص­ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

در این روش بحث انتخاب نقطه ای در کمترین فاصله از نقطه ایده­آل مثبت می باشد. در این روش در ابتدای تحقیق ما دو نقطه به عنوان ایده­آل مثبت و منفی را به دست خواهیم آورد و نقطه ای را به عنوان پاسخ در نظر می گیریم که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت داشته باشد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


نوشته شده در : یکشنبه 10 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

yeanieljlzddq
دوشنبه 31 تیر 1398 11:31 ق.ظ
twipchdhotfx viagra pills for sale <a href=http://finvyu.com/beta/index.php?qa=user&qa_1=lotionmarch1>best viagra</a> canada online pharmacy viagra <a href="https://intensedebate.com/people/conebath1">viagra canadain</a>
cheap viagra generic
http://ncusedbooks.ca/author/bumperbeetle4/
ycanielfpuftx
دوشنبه 31 تیر 1398 11:01 ق.ظ
xzmyustasfry buy cialis online canada pharmacy <a href=http://kockazatkutato.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=390152>real viagra online</a> buying viagra online <a href="https://gpsites.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canadacialis</a>
online prescription viagra
http://webhow.org/index.php?qa=user&qa_1=lotionpajama7
zaqaGlari
دوشنبه 31 تیر 1398 10:59 ق.ظ
buy generic cialis online http://hitcialisosn.com/ - buy generic cialis online cialis online no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis online no prescription</a> п»їbuy cialis without prescription http://hitcialisosn.com/
vkiatheog
دوشنبه 31 تیر 1398 05:23 ق.ظ
best place to buy cialis online reviews http://tokatadres.com/ - п»їbest place to buy cialis online best place to buy cialis online reviews <a href="http://tokatadres.com/#">cialis online pharmacy</a> п»їbest place to buy cialis online http://tokatadres.com/
generic cialis online
دوشنبه 31 تیر 1398 02:29 ق.ظ
homöopathische alternative zu cialis [url=http://www.cialisle.com/]buy cialis[/url] cialis super active tadalafil 20mg.
awxaMidge
دوشنبه 31 تیر 1398 02:22 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://emtpartsstore.com/ - viagra online canadian pharmacy generic viagra without a doctor prescription <a href="http://emtpartsstore.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> generic viagra without a doctor prescription http://emtpartsstore.com/
qlanielnzqkyd
دوشنبه 31 تیر 1398 02:00 ق.ظ
pynwlmjmykny viagra free trial <a href=http://www.nrs-soluzioniacustiche.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=304788>viagra 100mg price</a> cheap viagra without prescription <a href="http://www.vaidan.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionmarch2">cialis canadian pharmcacy</a>
buying viagra in canada
http://ask.gamifica.me/index.php?qa=user&qa_1=holecanoe0
yjsaBrale
یکشنبه 30 تیر 1398 11:44 ب.ظ
generic viagra online canadian pharmacy http://greengenericjen.com/ - generic viagra online canadian pharmacy п»їbest place to buy generic viagra online <a href="http://greengenericjen.com/#">generic viagra online canadian pharmacy</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://greengenericjen.com/
suanielxvbxlv
یکشنبه 30 تیر 1398 10:05 ب.ظ
giuqnksubrts does viagra work <a href=http://www.rutulicantores.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1863237>substitute viagra</a> cialis brand <a href="https://www.pusha.se/want-healthy-skin-it-s-easy-with-these-tips-4">order cialis online canada</a>
real viagra
http://www.aracne.biz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5455911
msanielhpvbpy
یکشنبه 30 تیر 1398 09:58 ب.ظ
vcegodihzqoq viagra patent expiration <a href=http://supermuzon.info/user/lotionbeach6/>viagra online order</a> canadian online pharmacy for cialis <a href="http://fincasg8.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=354931">canada cialis mediine</a>
viagra dose
http://quangcao.com.au/index.php?qa=user&qa_1=winecanoe3
xedfwhala
یکشنبه 30 تیر 1398 11:59 ق.ظ
buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">buy generic viagra online</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/
generic viagra 100mg
یکشنبه 30 تیر 1398 06:07 ق.ظ
50 mg of sildenafil enough http://triviagra.com/ how
to use female sildenafil video viagra what next if sildenafil
doesnt work
unyyOpipt
یکشنبه 30 تیر 1398 05:47 ق.ظ
where to buy cialis online http://cialishe.com/ - where to buy cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialishe.com/#">п»їbest place to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishe.com/
sildenafil 25 mg
یکشنبه 30 تیر 1398 12:11 ق.ظ
recommended starting dose for viagra cheap generic viagra effect of
viagra on exercise.
canadian mail order pharmacies to usa
یکشنبه 30 تیر 1398 12:09 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacycl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacycl.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
saawsooks
شنبه 29 تیر 1398 08:01 ب.ظ
generic viagra online pharmacy http://viagraid.com/ - buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraid.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> viagra online canadian pharmacy http://viagraid.com/
edseAreni
شنبه 29 تیر 1398 07:48 ب.ظ
viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy viagra online no prior prescription <a href="http://viagrajr.com/#">viagra online no prior prescription</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/
vdvxSaism
شنبه 29 تیر 1398 12:00 ب.ظ
buy generic cialis online http://valcialisns.com/ - buy generic cialis online buy cialis without prescription <a href="http://valcialisns.com/#">buy cialis without prescription</a> buy generic cialis online http://valcialisns.com/
yhjkGlari
شنبه 29 تیر 1398 10:30 ق.ظ
generic viagra online http://saresltd.com/ - best place to buy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/
hcrttheog
شنبه 29 تیر 1398 04:52 ق.ظ
п»їviagra without a doctor prescription http://hpviagrajoagin.com/ - viagra without a prescription п»їviagra without a doctor prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> п»їviagra without a doctor prescription http://hpviagrajoagin.com/
hkcrMidge
شنبه 29 تیر 1398 01:50 ق.ظ
where to buy cialis online http://cialisheobg.com/ - where to buy cialis online п»їbuy generic cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">п»їbuy generic cialis online</a> п»їbuy generic cialis online http://cialisheobg.com/
yjkdBrale
جمعه 28 تیر 1398 11:41 ب.ظ
buy generic cialis online http://cialisfw.com/ - cialis online pharmacy buy generic cialis online <a href="http://cialisfw.com/#">cialis online pharmacy</a> cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/
ikkuwhala
جمعه 28 تیر 1398 04:25 ب.ظ
viagra online without prescription http://viagraveikd.com/ - best place to buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraveikd.com/#">best place to buy generic viagra online</a> viagra online without prescription http://viagraveikd.com/
vxwwOpipt
جمعه 28 تیر 1398 10:45 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://viagranerrds.com/ - buy generic viagra online п»їbest place to buy generic viagra online <a href="http://viagranerrds.com/#">buy generic viagra online</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://viagranerrds.com/
vdvzSaism
جمعه 28 تیر 1398 06:52 ق.ظ
viagra online without prescription http://onlineviaqer.com/ - viagra without a doctor prescription viagra online without prescription <a href="http://onlineviaqer.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> viagra online canadian pharmacy http://onlineviaqer.com/
btsdSaism
جمعه 28 تیر 1398 04:31 ق.ظ
п»їbest place to buy generic viagra online http://sexviagen.com/ - п»їbest place to buy generic viagra online viagra online canadian pharmacy <a href="http://sexviagen.com/#">п»їbest place to buy generic viagra online</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://sexviagen.com/
fasesooks
جمعه 28 تیر 1398 12:30 ق.ظ
cheap viagra online canadian pharmacy http://genericonlineviaqra.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy best place to buy generic viagra online <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://genericonlineviaqra.com/
gdcdAppex
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:44 ب.ظ
best place to buy generic viagra online http://bestbuymaleenhancement.com/ - best place to buy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://bestbuymaleenhancement.com/#">generic viagra reviews</a> viagra online canadian pharmacy http://bestbuymaleenhancement.com/
bfccSaism
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:37 ب.ظ
п»їbuy generic viagra http://qenericviaqra.com/ - buy viagra online п»їbuy generic viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">п»їbuy generic viagra</a> buy viagra online http://qenericviaqra.com/
gtgdGlari
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:16 ب.ظ
canadian pharmacy online http://viagracefo.com/ - п»їbuy generic viagra online canadian pharmacy online <a href="http://viagracefo.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://viagracefo.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30